بررسی نحوه تعامل مؤسسه با کنگره شهدای روحانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش حجت الاسلام علی اکبر عبدالأحدی مقدم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در موضوع شهدای روحانی به تشریح زمینه های همکاری دو طرف پرداخت. وی با اشاره به آمادگی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برای همکاری […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش حجت الاسلام علی اکبر عبدالأحدی مقدم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در موضوع شهدای روحانی به تشریح زمینه های همکاری دو طرف پرداخت.
وی با اشاره به آمادگی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برای همکاری در برگزاری کنگره شهدای روحانی و ارائه پیشنهادات مؤسسه در زمینه تولید متون داستانی با همین موضوع گفت: مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در همکاری با نهاد رهبری لشکر علی بن ابی طالب (عج) از تمام ظرفیت های خود استفاده خواهد نمود.
حجت الاسلام حسینی تبا دبیر کنگره شهدای روحانی نیز با تمجید از عملکرد مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اظهار داشت: هر نوع فعالیتی در خصوص تولید متون داستانی در رابطه با شهدا، در راستای خدمت به خانواده معزز شهداست.
وی همچنین خواستار همکاری بیشتر با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) شده و گفت: مسئولین برگزاری کنگره شهدای روحانی در حال بررسی پیشنهادات و زمینه های همکاری دو طرف و نحوه تعامل در خصوص چاپ کتاب و اجرای برنامه های فرهنگی هستند.
گفتنی است مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) طرح تولید متون داستانی از شهدای روحانی را در تعامل با کمیته تدوین کنگره شهدای روحانی به اجرا در خواهد آورد.