برکزاری دوره های کارورزی ولایت

به گزارش روابط عمومی موسسه ولاء منتظر عجل الله فرجه دبیر اجرایی دوره علمی – فرهنگی ولایت در مصاحبه ای به تشریح دوره های کارورزی اعضای دوره ولایت پرداخت.

ashnavarبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاءمنتظر(عج) دبیر اجرایی دوره علمی فرهنگی ولایت از برگزاری دوره کاروزی ولایت خبر داد.

حسن آشناور در ادامه گفت: به منظور تثبیت آموخته ها و اجرای آنها در صحنه عمل، برنامه های تبلیغی به عنوان دوره کارورزی پیش بینی شده است. در این بخش طلاب، تحت نظر اساتید و مربیان، آموخته های خود را پس از تبدیل به محتوای قابل ارائه، در صحنه مربی گری و تبلیغ، مرور کرده و محک می زنند.

دبیر اجرایی دوره علمی فرهنگی ولایت افزود: در سال جاری پایگاه اصلی و مرکز اصلی فعالیت کارورزی، مسجد مصطفی خمینی واقع در میدان بسیج قم انتخاب شده است و با گزینش دانش آموزان علاقه مند و مستعد، آموزش ها ادامه دارد.

وی همچین عنوان داشت :باتوجه به اهداف دوره وبه منظور انس و الفت مربیان جوان با متربیان،اردوی یک روزه روستای کرمجگان برنامه ریزی شده است.

حسن آشناور با اشاره به حضور بیش از ۶۰ نفر از نوجوانان به صورت گزینشی توسط مربیان در این اردوی یک روزه افزود: این اردو را تلفیقی از تجربه در فضای مدیریت فرهنگی برای مربیان جوان و استمرار در آموزش تربیتی برای نوجوانان، دانسته و آن را نوید بخش تربیت مربیان کارآ و اثر بخش در حوزه فرهنگ خواند.