برگزاری جلسه بررسی طرح های آموزشی موسسه

جلسه بررسی طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) به منظور هماهنگی و حمایت از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تاریخ ۲۷/۷/۸۸ برگزار شد. جلسه بررسی طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) با حضور جناب آقایان بهشتی مسئول برنامه ریزی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، هدایتی مسئول دوره های آموزشی و کاربردی دفتر تبلیغات و حجج […]

m-amoozeshجلسه بررسی طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) به منظور هماهنگی و حمایت از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تاریخ ۲۷/۷/۸۸ برگزار شد.

جلسه بررسی طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) با حضور جناب آقایان بهشتی مسئول برنامه ریزی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، هدایتی مسئول دوره های آموزشی و کاربردی دفتر تبلیغات و حجج اسلام عزت زمانی معاون برنامه ریزی و خدمات مدیرت و خالصی معاون آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) برگزار شد.
این جلسه با موضوع حمایت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) در دو حوزه:
ارائه مدرک به قبول شدگان دوره های آموزشی و حمایت از برگزاری دوره های آموزشی موسسه برگزار شد.
حجت الاسلام خالصی معاون آموزش موسسه ضمن تقدیر و تشکر از پشتیبانی مدیریت دفتر تبلیغات اسلامی قم و معاونت آموزش آن دفتر از طرح های آموزشی موسسه، به تشریح موضوع جلسه و ارائه گزارش از عملکرد معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) پرداخت.
ایشان در ادامه با بیان دوره های آموزشی برگزار شده توسط موسسه ولاء منتظر(عج) اظهار داشت: پس از برگزاری دوره های تربیت مبلغ عصر امام خمینی(ره)، تربیت محقق عصر امام خمینی(ره) و دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران با حضور طلاب و دانشجویان، دوره های تکمیلی طرح های مذکور برگزار می شود.
در ادامه جلسه آقای بهشتی مسئول برنامه ریزی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره مستندات طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج)، بیان داشت: مستندات طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) با نظارت حجت الاسلام والمسلمین واعظی معاونت آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع) بررسی شد. ایشان ادامه داد: طی جلسه ای که با حضور حجت الاسلام والمسلمین ربانی ریاست دفتر تبلیغات برگزار شد، حمایت از سه دوره تربیت مبلغ عصر امام خمینی(ره)، تربیت محقق عصر امام خمینی(ره) و جریان شناسی تاریخ معاصر ایران به تصویب رسیده است.
مسئول برنامه ریزی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان وجود برخی مشکلات در اجرای حمایت از طرح های مذکور، بیان داشت: پس از بررسی مستندات طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) و تصویب حمایت از طرح های مذکور، امیدواریم پروسه فرآیند نظارتی دفتر تبلیغات بر طرح های مذکور نیز به خوبی انجام شود.
لازم به ذکر است، جلسه بعدی بررسی طرح های آموزشی موسسه با موضوع تدوین فرآیند نظارت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از طرح های آموزشی موسسه ولاء منتظر(عج) برگزار می شود.