برگزاری دوره جدید مباحث تخصصی مدیریت در سال ۱۳۸۷

کارگاه آموزشی مباحث تخصصی مدیریت با عناوین سازماندهی ، فرآیند و فنون تصمیم گیری و تیم سازی و شیوه های کارگروهی با حضور اساتید خبره و مجرب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و سمنان ، در نیمه دوم سال ۸۷ برگزار می شود. موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با […]

m-barnameriziکارگاه آموزشی مباحث تخصصی مدیریت با عناوین سازماندهی ، فرآیند و فنون تصمیم گیری و تیم سازی و شیوه های کارگروهی با حضور اساتید خبره و مجرب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و سمنان ، در نیمه دوم سال ۸۷ برگزار می شود.

موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی موسسات فرهنگی در سه موضوع تخصصی مدیریت ، دوره های آموزشی ویژه برگزار می نماید.
پس از برگزاری موفق چهار دوره از مباحث مدیریتی در سال های ۸۵ و ۸۶ (شامل آشنایی با مفاهیم و مهارت های مدیریت ، مدیریت منابع انسانی ، خلاقیت و حل مسئله ، مدیریت رفتار سازمانی ) با حضور اساتید خبره و مجرب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و سمنان که با استقبال موسسات فرهنگی همراه بود ، در سال جاری نیز مباحث جدید و کاربردی را با توجه به نظر سنجی و مشورت کارشناسان مدیریت با عناوین ذیل برگزار می نماید:

عنوان دوره

زمان برگزاری

سازماندهی

نیمه دوم مهر

فرآیند و فنون تصمیم گیری

نیمه اول آبان

تیم سازی و شیوه های کارگروهی

نیمه اول آذر

با توجه به زمانبندی فوق ، موسسات فرهنگی که مایل به شرکت در دوره می باشند ، تا تاریخ ۶/۷/۸۷ فرصت دارند نسبت به معرفی مدیران ارشد خود به معاونت برنامه ریزی و خدمات برنامه موسسه اقدام نمایند.