برگزاری دوره جریان شناسی تاریخی دید طلاب را بازتر خواهد کرد

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: باید این دوره‌ها در بخش‌های تخصصی هم ادامه یابد تا به صورت کلاسیک مباحث بیان شده و شاهد رشد و تحول تاریخی در میان طلاب باشیم.  حجت‌الاسلام مهدوی در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر بخواهیم تاریخ را بشناسیم باید دوره‌های مختلف تاریخ شناسی […]

IMG_8916استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: باید این دوره‌ها در بخش‌های تخصصی هم ادامه یابد تا به صورت کلاسیک مباحث بیان شده و شاهد رشد و تحول تاریخی در میان طلاب باشیم.

 حجت‌الاسلام مهدوی در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر بخواهیم تاریخ را بشناسیم باید دوره‌های مختلف تاریخ شناسی را بررسی کرده و طبق آن عمل کنیم.

وی بیان داشت: یکی از راه‌های خوب در این زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی است که این دوره در این راستا تلاش می‌کند و می‌تواند اثر بخشی خاص خود را داشته باشد.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: باید تاریخ به صورت جریانی بررسی شود و خاصیت جریان این است که مفهوم را تعریف کرده و مسائل در آن عنوان می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدوی تصریح کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی در حقیقت به طلاب و دانشجویان ماهی‌گیری یاد می‌دهد و موجب می‌شود تا نگاه طلاب به جریان شناسی تاریخی متفاوت شود.

وی گفت: باید این دوره‌ها در بخش‌های تخصصی هم ادامه یابد تا به صورت کلاسیک مباحث بیان شده و شاهد رشد و تحول تاریخی در میان طلاب باشیم.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر عنوان داشت: کسی که جریان را بشناسد، قطعا تمام مشخصات را دانسته و در این زمینه اندیشه می‌کند که این امر بسیار مهمی است.