برگزاری دومین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در بنیاد نخبگان استان سمنان

روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری دومین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در بنیاد نخبگان استان سمنان با حضور دکتر داود فیض استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان خبر داد. روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء […]

m-barnameriziروابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری دومین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در بنیاد نخبگان استان سمنان با حضور دکتر داود فیض استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان خبر داد.

روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از فرهاد عابدی معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری دومین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در بنیاد نخبگان استان سمنان با حضور دکتر داود فیض استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان خبر داد.

فرهاد عابدی در ادامه افزود در این نشست که در روزهای پنجشنبه و جمعه , بیست و نهم و سی ام دیماه برگزار شد قسمتهایی از مباحث اصلی پیرامون قالب و محتوای سند راهبردی دوم به بحث و گفتگو گذاشته و مطالب تدوین شده توسط معاونت برنامه ریزی جهت درج در سند ، تا حدودی بررسی شد. وی خاطر نشان کرد که ادامه مباحث مربوط به تدوین سند به جلسه سوم که چهارشنبه مورخ ۵/۱۱/۹۰ در محل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در قم و با حضور دکتر فیض برگزار می شود ، موکول شد.