برگزاری آموزش تکمیلی جریان شناسی تاریخ معاصر

دوره آموزش تکمیلی جریان شناسی تاریخ معاصر، در قالب کارگاه تاریخ و فعالیت های پژوهشی برگزار می شود. کلاس های آموزشی طرح تکمیلی جریان شناسی تاریخ معاصر، مورخ ۲۲/۷/۸۷ و با موضوع “جریان روشنفکری و جریان مذهبی در ۲۰۰ سال گذشته” برگزار می گردد. لازم به ذکر است، شرکت کنندگان این دوره، در قالب کارگاه […]

jarianدوره آموزش تکمیلی جریان شناسی تاریخ معاصر، در قالب کارگاه تاریخ و فعالیت های پژوهشی برگزار می شود.

کلاس های آموزشی طرح تکمیلی جریان شناسی تاریخ معاصر، مورخ ۲۲/۷/۸۷ و با موضوع “جریان روشنفکری و جریان مذهبی در ۲۰۰ سال گذشته” برگزار می گردد.
لازم به ذکر است، شرکت کنندگان این دوره، در قالب کارگاه تاریخ و فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در زمینه تاریخ معاصر شرکت می کنند.
این دوره هر هفته روزهای شنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در موسسه فتوح برگزار می گردد.