برگزاری اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) سید محمد هاشمی معاون آموزش و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران، خبر از برگزاری اولین جلسه سلسله همایشهای های جریان شناسی تاریخ معاصر ایران داد. حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر […]

jarianبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) سید محمد هاشمی معاون آموزش و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران، خبر از برگزاری اولین جلسه سلسله همایشهای های جریان شناسی تاریخ معاصر ایران داد.

حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران ضمن اعلام برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست های جریان شناسی تاریخ معاصر ایران، در تاریخ چهارم اسفند ماه رأس ساعت ۸ صبح در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران و همچنین رأس ساعت ۱۴در سالن همایشهای مدرسه علمیه معصومیه(س)در قم خبر داد.
وی افزود: این جلسه در تهران با حضور حجت الاسلام ابوطالبی با موضوع “جریان شناسی عصر مشروطه” و دکتر فتح اللهی با موضوع “تشیع و هویت ملی ایرانیان” و همچنین در قم با حضور حجت الاسلام پارسانیا با موضوع “سیر جریان روشن فکری در ایران” و دکتر نجفی با موضوع “چهار موج بیداری اسلامی” برگزار خواهد شد.