برگزاری جلسه بازنگری سند راهبردی موسسه

جلسه بازنگری سند راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) با حضور اعضای کمیته راهبردی و جناب آقای دکتر فیض مشاور در امور برنامه ریزی موسسه برگزار گردید. اسناد راهبردی موسسه هر ساله باید با توجه به افزایش یا کاهش توانایی ها و تغییرات محیطی سازمان، مورد بازنگری قرار گیرد. به همین منظور در دومین سال اجرای […]

m-barnameriziجلسه بازنگری سند راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) با حضور اعضای کمیته راهبردی و جناب آقای دکتر فیض مشاور در امور برنامه ریزی موسسه برگزار گردید.

اسناد راهبردی موسسه هر ساله باید با توجه به افزایش یا کاهش توانایی ها و تغییرات محیطی سازمان، مورد بازنگری قرار گیرد. به همین منظور در دومین سال اجرای سند راهبردی موسسه، در سال ۱۳۸۷، به منظور تطبیق سند با نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای موجود، سند راهبردی شامل چشم انداز، بیانیه مدیریت، اهداف کلان و عملیاتی و استراتژی های مورد بازنگری قرار گرفته و نظرات اصلاحی احصاء شد.
در این جلسه که در عصر روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۷ در محل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برگزار گردید، اهداف عملیاتی و استراتژی های موسسه مورد بحث و تبادل نظر اعضای کمیته قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت گرفت.
لازم به ذکر است، تغییرات صورت گرفته در سند، پس از تایید و تصویب در هیئت امناء ابلاغ و اجرایی خواهد شد.