برگزاری جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح عصر امام (ره)، اندیشه امام (ره)

در این جلسه که با حضور محققین طرح عصر امام (ره)، اندیشه امام (ره) در معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شده بود، میزان پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون پژوهش، روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۸۹ جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح […]

asre-emamدر این جلسه که با حضور محققین طرح عصر امام (ره)، اندیشه امام (ره) در معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شده بود، میزان پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون پژوهش، روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۸۹ جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح عصر امام (ره)، اندیشه امام (ره) در محل مؤسسه برگزار شد.
در این جلسه که حجت الاسلام علی اکبر عبدالاحدی مقدم معاون پژوهش و گروه محققین این طرح متشکل از حجج اسلام حبیبی، عرب انصاری، نوین، شفیعی و آقایان عابدی و ترابی حضور داشتند، گزارشی از سوی محققین در مورد روند تحقیقات و همچنین انتقادات و پیشنهادات در مورد این طرح ارائه شد.
به گفته معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در این جلسه اصلاح برنامه زمان بندی ارائه تحقیق ها و تسریع در تکمیل آنها برای ارائه به ناظر طرح (حجت الاسلام عباس محسنی) مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام مقدم در پایان گفت: جلسه بعدی این طرح روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۹/۸۹ با حضور ناظر طرح در معاونت پژوهش مؤسسه برگزار شود.