برگزاری جلسه تدوین طرح نظارت کیفی بر فعالیت های مؤسسه

این جلسه که با حضور اعضای شورای کیفیت مؤسسه (مدیرعامل و معاون برنامه ریزی)، معاون فرهنگی و دبیر علمی طرح نظارت کیفی تشکیل شده بود، موضوع بررسی فرایندهای معاونت فرهنگی و اولویت بندی آنها را در دستور کار داشت. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و […]

m-barnameriziاین جلسه که با حضور اعضای شورای کیفیت مؤسسه (مدیرعامل و معاون برنامه ریزی)، معاون فرهنگی و دبیر علمی طرح نظارت کیفی تشکیل شده بود، موضوع بررسی فرایندهای معاونت فرهنگی و اولویت بندی آنها را در دستور کار داشت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، روز دوشنبه مورخ۱۰/۰۸/۸۹ جلسه تدوین طرح نظارت کیفی بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) بر فعالیت های مؤسسه با موضوع فرایندهای معاونت فرهنگی و اولویت بندی آنها برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای شورای نظارت کیفی (حجت الاسلام عزت زمانی، مدیرعامل مؤسسه و اکبر برزعلی، معاون برنامه ریزی)، میثم شعبان پور (معاون فرهنگی) و محمد هادی قاسمی (دبیر علمی طرح) تشکیل شده بود، فرایندهای معاونت فرهنگی و اولویت بندی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی مؤسسه که مجری این طرح می باشد، با اعلام این خبر افزود: در مرحله اول این برنامه، مؤسسه به صورت کلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و به زودی تمام فرایند های جاری معاونت ها نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت که امیدواریم این امر تا پایان سال ۸۹  به پایان برسد.
اکبر برزعلی همچنین گفت: در این جلسه پس از بررسی اولویت های معاونت فرهنگی مقرر گردید معاون فرهنگی مؤسسه، فرآیندهای جاری معاونت را احصاء کرده و به شورای کیفیت ارائه نماید تا بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.