برگزاری جلسه طرح “گفتار پژوهی اسلامی شدن دانشگاه ها”

به گزارش روابط عمومی موسسه ولاء منتظر(عج) به نقل از معاونت پژوهش، جلسه طرح گفتار پژوهشی اسلامی شدن دانشگاه ها روز دوشنبه مورخه ۱۲/۱۱/۸۸ با حضور حجج اسلام محسنی، عبدالاحدی مقدم، مصلی و دبیر علمی طرح جناب آقای مدرسی در محل موسسه ولاء منتظر برگزار گردید. در جلسه فوق پس از بررسی و گزارش وضعیت […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی موسسه ولاء منتظر(عج) به نقل از معاونت پژوهش، جلسه طرح گفتار پژوهشی اسلامی شدن دانشگاه ها روز دوشنبه مورخه ۱۲/۱۱/۸۸ با حضور حجج اسلام محسنی، عبدالاحدی مقدم، مصلی و دبیر علمی طرح جناب آقای مدرسی در محل موسسه ولاء منتظر برگزار گردید.
در جلسه فوق پس از بررسی و گزارش وضعیت پیشرفت فعالیت های پروژه مقرر شد به منظور توجیه گروه محققین نسبت به چگونگی ادامه پروژه در خدمت باقیمانده از سال ۸۸ و دستیابی به جمع بندی قابل قبول در پایان سال، جلسات جداگانه ای با حضور محققین و ناظر محترم برگزار گردد.
گفتنی است، این طرح که بر اساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص اسلامی شدن دانشگاه ها طراحی شده در بخش های مختلف توسط پژوهشگران در حال پیگیری است.
اهداف این طرح که توسط معاونت پژوهش درحال پیگیری می‌باشد عبارتند از:
۱ – مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در رابطه با موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها
۲ – بررسی فرصت‌ها و تهدیدها و تحلیل و ارائه راهکار برای فعالیت‌های جدید در این راستا و فضا‌سازی مثبت برای آن.
مطابق با این طرح، عملکرد نهادهای رسمی و مراکز متصدی احیاء موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های این مراکز شناسایی و تحلیل خواهد شد. همچنین در ایام سالگرد وحدت حوزه و دانشگاه در راستای اهداف این طرح، اقداماتی برای فضاسازی مثبت انجام خواهد شد.