برگزاری جلسه هم اندیشی با مبلغین فعال موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)

به گزارش واحد اعزام مبلغ موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام بیگی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با حضور معاون ارتباطات حجت اسلام صلاح زاده و مبلغین فعال واحد اعزام مبلغ در مکان موسسه خبر داد . ایشان افزودند: این جلسه با هدف بررسی راه های تداوم ارتباط واحد اعزام مبلغ با مبلغین اعزامی […]

m-ertebatatبه گزارش واحد اعزام مبلغ موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام بیگی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با حضور معاون ارتباطات حجت اسلام صلاح زاده و مبلغین فعال واحد اعزام مبلغ در مکان موسسه خبر داد .

ایشان افزودند: این جلسه با هدف بررسی راه های تداوم ارتباط واحد اعزام مبلغ با مبلغین اعزامی در قبل، هین و بعد از اعزام و نیز بررسی راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی اعزام به مناطق محروم برگزار گردید .
مدیر واحد اعزام مبلغ همچنین اعلام داشت: در این جلسه به پیشنهاد معاون ارتباطات مقرر گردد به منظور تدوین طرح جامع تبلیغ، با نگاه تبلیغی، فرهنگی و جهادی؛ مبلغین فعال واحد اعزام مبلغ موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) نظرات و پیشهنادات خود را جهت چگونگی تهیه و تدوین این طرح به این واحد ارائه نمایند.