برگزاری جلسه هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)

جلسات هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) جهت بررسی روند اجرای برنامه های در دست اقدام و آتی مؤسسه، هر دو هفته یکبار برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۰/۸۹ جلسه شماره ۲۲۶ هیئت مدیره به ریاست حجت الاسلام محمدجواد واعظی (رئیس هیئت مدیره) و […]

armجلسات هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) جهت بررسی روند اجرای برنامه های در دست اقدام و آتی مؤسسه، هر دو هفته یکبار برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۰/۸۹ جلسه شماره ۲۲۶ هیئت مدیره به ریاست حجت الاسلام محمدجواد واعظی (رئیس هیئت مدیره) و با حضور اعضای هیئت مدیره: حجج اسلام حمیدرضا طهماسبی، علیرضا سموعی، محمد ابوطالبی و رضا عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه) تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام عزت زمانی گزارشی از روند اجرای برنامه های جاری مؤسسه را ارائه نمود . تأیید برخی از نفرات شورای معاونت ها و بررسی مجموعه سئوالات سند راهبردی مؤسسه، در دستور کار این جلسه بود که توسط هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است جلسات مستمر هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) هر دو هفته یکبار جهت بررسی برنامه های در دست اقدام و آتی مؤسسه برگزار می شود.