برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات کانون طلاب جمعیت هلال احمر در مؤسسه

این دوره آموزش امداد و نجات شامل دو مرحله مقدماتی و پیشرفته می باشد و در پایان هر مرحله به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطاء خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) معاون ارتباطات مؤسسه از برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات کانون طلاب جمعیت هلال احمر خبر داد. حجت […]

armاین دوره آموزش امداد و نجات شامل دو مرحله مقدماتی و پیشرفته می باشد و در پایان هر مرحله به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطاء خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) معاون ارتباطات مؤسسه از برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات کانون طلاب جمعیت هلال احمر خبر داد.
حجت الاسلام محمد صلاح زاده گفت: مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به منظور آماده سازی و حضور طلاب در عرصه مدیریت بحران بخصوص در حوادث غیر مترقبه و اعزام آنها به اردوهای جهادی اقدام به برگزاری این دوره آموزشی می نماید.
وی گفت: دویست نفر از طلاب، عضو این کانون هستند که در مرحله اول سی نفر از آنها آموزشهای مورد نظر را در طول ۲۲ جلسه از مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ به صورت سه جلسه در هفته خواهند گذراند.
معاون ارتباطات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) افزود: این دوره آموزش امداد و نجات شامل دو مرحله مقدماتی و پیشرفته می باشد و در پایان هر مرحله به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطاء خواهد شد.
گفتنی است مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اولین کانون طلاب جمعیت هلال احمر استان قم را پایه گذاری نموده است.