برگزاری دومین کمیته تخصصی روشها و فنون مجمع فعالین آموزشهای تبلیغی

به گزارش معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، روز پنجشنبه مورخه ۹۳/۱۲/۷ دومین کمیته تخصصی روشها و فنون مجمع فعالین آموزشهای تبلیغی در محل موسسه ولاء منتظر(عج) برگزار شد.

atashبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاءمنتظر(عج)، معاون آموزش و پژوهش موسسه از برگزاری دومین کمیته تخصصی روش ها و فنون مجمع فعالین آموزش های تبلیغی در روز پنجشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۳ در محل موسسه ولاء منتظر(عج) خبر داد.

داود آتشگاهی در ادامه افزود: با شرکت حجج اسلام شریف زاده (موسسه امیر بیان)، رضوانی (موسسه دارالتحقیق شهید مطهری)، خادم زاده (موسسه رساله التبلیغ) و عزت زمانی (موسسه ولاء منتظر(عج)) این جلسه بعدازظهر پنجشنبه برگزار شد.

معاون آموزش و دبیر کمیته روش ها و فنون در خصوص این جلسه افزود: در این جلسه ضمن ارائه مباحث طبق دستورجلسه، هریک از اعضاء، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. در پایان با توجه به نظر اعضاء مقرر شد مباحث این جلسه جهت توضیح و تبیین بیشتر موضوع، در جلسات بعدی نیز مورد بحث و اظهارنظر قرار گیرد.