برگزاری هفته نوزدهم دوره علمی فرهنگی ولایت

برنامه های آموزشی هفته نوزدهم دوره جامع علمی فرهنگی ولایت در تاریخ ۶/۱۲/۸۸ برگزار شد. به گزارش معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) برنامه های آموزشی هفته نوزدهم دوره علمی فرهنگی ولایت در تاریخ ۶/۱۲/۸۸ در قالب سه کلاس به شرح زیر برگزار شد: . کلاس استاد حسین پور با موضوع “آشنایی با تاریخ جهان” ویژه […]

setad-velayatبرنامه های آموزشی هفته نوزدهم دوره جامع علمی فرهنگی ولایت در تاریخ ۶/۱۲/۸۸ برگزار شد.

به گزارش معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) برنامه های آموزشی هفته نوزدهم دوره علمی فرهنگی ولایت در تاریخ ۶/۱۲/۸۸ در قالب سه کلاس به شرح زیر برگزار شد:
. کلاس استاد حسین پور با موضوع “آشنایی با تاریخ جهان” ویژه دانش پژوهان مرحله اول سومین دوره علمی فرهنگی ولایت؛
. کلاس استاد زرگریان با موضوع “شبهات احکام” ویژه دانش پژوهان مرحله دوم دومین دوره علمی فرهنگی ولایت؛
. کلاس استاد مرتضوی با موضوع “آشنایی با هرمونتیک” ویژه دانش پژوهان مرحله سوم اولین دوره علمی فرهنگی ولایت؛

لازم به ذکر است، معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر (عج) به منظور ارتقاء سطح فکری و هدفمند نمودن اوقات فراغت طلاب پایه های ۲ الی ۴ حوزه علمیه قم، دوره علمی فرهنگی ولایت را به روش کلاس، متن آزمون و پژوهش هر هفته پنج شنبه برگزار می کند.