برگزاری کارگاه آموزشی رفتار سازمانی

کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با حضور دکتر حسن عابدی جعفری ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، در تاریخ ۶/۴/۸۷ برگزار گردید. موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی برای موسسات فرهنگی در سه موضوع تخصصی مدیریت ، کلاس های مدیریت برگزار نموده است. […]

m-barnameriziکارگاه آموزشی رفتار سازمانی با حضور دکتر حسن عابدی جعفری ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، در تاریخ ۶/۴/۸۷ برگزار گردید.

موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی برای موسسات فرهنگی در سه موضوع تخصصی مدیریت ، کلاس های مدیریت برگزار نموده است.
از جمله سرفصل های مدیریتی “رفتار سازمانی” می باشد که در تاریخ ۶/۴/۸۷ کارگاه آموزشی تحت عنوان رفتار سازمانی (با موضوع رهبری سازمان) و با حضور دکتر حسن عابدی جعفری ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، در موسسه فرهنگی بصیرت برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه ــ که در سه جلسه ۲ساعته برگزار گردید ــ ۲۵ نفر از مدیران ، معاونان و مسئولان موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مدیران موسسات فرهنگی قم شرکت نمودند.
لازم به ذکر است ادامه کلاس های آموزشی تخصصی مدیریت در سال ۸۷ و در سر فصل های (سازماندهی ، فرآیند فنون تصمیم گیری و شیوه های تیم سازی و کار گروهی) برگزار خواهد شد.
زمانبندی و نحوه ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.