بزودی؛ برگزاری دوره های مجازی جریانشناسی تاریخ معاصر ایران

به گزارش معاونت آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، دوره های آموزش مجازی جریانشناسی تاریخ معاصر ایران بزودی در سامانه آموزش مجازی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برای طلاب و دانشجویان و نیز علاقمندان مباحث تاریخ معاصر برگزار میگردد.

به گزارش معاونت آموزش و پژوatashهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، دوره های آموزش مجازی جریانشناسی تاریخ معاصر ایران بزودی در سامانه آموزش مجازی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برای طلاب و دانشجویان و نیز علاقمندان مباحث تاریخ معاصر برگزار می گردد.

داود آتشگاهی در ادامه افزود: با توجه به برگزاری چهار دوره حضوری جریانشناسی تاریخ معاصر ایران و استقبال روزافزون مخاطبان از این دوره ها و نیز تقاضا برای اجرای اینگونه دوره ها در شهرهای بزرگ، شورای علمی معاونت آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در قالب طرحی با عنوان “دوره های مجازی جریانشناسی تاریخ معاصر ایران” تصمیم به بازتولید مباحث و موضوعات مطروحه در این چهار دوره آموزشی نمود و در مرحله نخست، شش دوره مستقل جریانشناسی تاریخ معاصر در موضوعات مختلف طراحی نمود. این دوره ها جهت اجراء در فضای مجازی درنظر گرفته شدند که به تدریج این شش موضوع در سامانه مربوطه بارگزاری خواهند شد.

معاون آموزش موسسه عناوین این شش دوره را به شرح ذیل بیان نمود:

۱- کلیات جریانشناسی تاریخ معاصر ایران

۲- جریانشناسی عصر مشروطه

۳- جریانشناسی جریانهای استعماری

۴-جریانشناسی نحله ها و فرق انحرافی موثر در تاریخ معاصر ایران

۵- جریانشناسی فرهنگی تاریخ معاصر ایران

۶- جریانشناسی سیاسی تاریخ معاصر ایران

 

معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در پایان نوید داد بزودی دوره “کلیات جریانشناسی تاریخ معاصر ایران” برای طلاب و دانشجویان و دیگر علاقمندان در سامانه مربوطه بارگزاری خواهد شد و دانش پژوهان علاقمند، میتوانند با مطالعه آیین نامه آموزشی و احراز شرایط مربوطه، این دوره ثبت نام و شرکت کنند.