بیستمین و سومین نشست انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا برگزار شد

بیستمین و سومین نشست انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا به همت موسسه ولاء منتظر (عج) در قم برگزار شد. بیستمین و سومین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا، سه شنبه سوم آذرماه با موضوع خطر گسترش کمی علوم انسانی با توجه به ماهیت آن و همچنین موضوع عبور از […]

n-enghelabبیستمین و سومین نشست انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا به همت موسسه ولاء منتظر (عج) در قم برگزار شد.

بیستمین و سومین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا، سه شنبه سوم آذرماه با موضوع خطر گسترش کمی علوم انسانی با توجه به ماهیت آن و همچنین موضوع عبور از فتنه بزرگ – واکاوی رفتار خواص در انتخابات دهم برگزار شد.
گفتنی است این نشست سه شنبه سوم آذرماه از ساعت ۱۷:۴۵ الی ۲۱:۰۰ در محل سالن همایش های ساختمان نهاد رهبری در دانشگاه ها، واقع درخیابان بلوار امین، خیابان جمهوری برگزار شد.