بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا برگزار گردید.

بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا به همت معاونت فرهنگی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) و با حضور طلاب و دانشجویان مورخ ۲۲/۹/۸۷برگزار گردید. بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا، مورخ جمعه۲۲/۹/۸۷  با سخنرانی حجه الاسلام جمالی با موضوع […]

n-enghelabبیست و یکمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا به همت معاونت فرهنگی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) و با حضور طلاب و دانشجویان مورخ ۲۲/۹/۸۷برگزار گردید.

بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا، مورخ جمعه۲۲/۹/۸۷  با سخنرانی حجه الاسلام جمالی با موضوع جریان شناسی فکری دولت اسلامی و همچنین سخنرانی آقای دکتر رامین کارشناس مسایل بین الملل با موضوع انتخابات آمریکا فرصت ها و تهدید ها برگزار گردید.