بی تکلف و مردم دار

یک روز در صف نانوایی بودم که دیدم آقا هم آمده و در صف ایستاده‌اند. دو نفر با من فاصله داشتند. چون آقا تحت تعقیب نیروهای ساواک بود، خدمتشان عرض کردم: آقا چند نان می‌خواهید تا برایتان بگیرم؟ فرمودند: «خیر، بین من و شما دو نفر دیگر هم هستند و حق اینها ضایع می‌شود. خودم […]

کلیک کنید

یک روز در صف نانوایی بودم که دیدم آقا هم آمده و در صف ایستاده‌اند. دو نفر با من فاصله داشتند. چون آقا تحت تعقیب نیروهای ساواک بود، خدمتشان عرض کردم: آقا چند نان می‌خواهید تا برایتان بگیرم؟ فرمودند: «خیر، بین من و شما دو نفر دیگر هم هستند و حق اینها ضایع می‌شود. خودم می‌گیرم».[۱][۱]. یکی از همسایگان مقام معظم رهبری در مشهد، ویژه‌نامه روزنامه قدس، نوروز ۷۲- کیهان، ۲۲/۳/۷۴٫