تدوین برنامه و بودجه سال ۹۴ موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت از تدوین برنامه و بودجه سال ۹۴ موسسه خبر داد

barzaliبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاءمنتظر(عج)، معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت عنوان داشت: این معاونت همانند سنوات گذشته برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ را مطابق اسناد بالا دستی تدوین نموده و جهت تصویب به هیات محترم مدیره ارسال کرده است.

حجت الاسلام برزعلی عنوان داشت: فرآیند تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ موسسه از اوایل اسفند ماه شروع شد. این معاونت همانند سنوات گذشته برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ را مطابق اسناد بالا دستی شامل سند رابردی دوم موسسه، جدول کدینگ بودجه، جدول موظفی و جداول تخصیص بودجه تدوین نموده و جهت تصویب به هیات محترم مدیره ارسال کرده است.

وی افزود: ان شاء الله بعد از تصویب برنامه های پیشنهادی در هیات محترم مدیره این برنامه را در قالب دفترچه برنامه و بوجه سال آتی آماده خواهد شد و توسط مدیرعامل محترم ابلاغ خواهد شد.