تدوین دفترچه برنامه و بودجه سال ۸۹

دفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۹ موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، اکبر برزعلی سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت از نهایی شدن و ابلاغ دفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۹ خبر داد. اکبر برزعلی گفت: دفترچه برنامه و بودجه سال […]

m-barnameriziدفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۹ موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، اکبر برزعلی سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت از نهایی شدن و ابلاغ دفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۹ خبر داد.
اکبر برزعلی گفت: دفترچه برنامه و بودجه سال ۸۹ مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) پس از برگزاری جلسات هیئت مدیره و تصویب برنامه ها و اعمال مصوبات توسط معاونت برنامه ریزی توسط معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت توسط مدیر عامل  مؤسسه در خرداد ماه سال جاری ابلاغ گردید.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت در ادامه یادآور شد: معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) هر سال از نیمه دی ماه به تدوین دفترچه بودجه سال بعد اقدام می نماید. بر همین اساس معاونت های موسسه با توجه به اسناد بالادستی موسسه (اساسنامه، مصوبات هیئت امناء و هیئت مدیره، سند راهبردی شامل چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف کلان و عملیاتی) برنامه های سال آینده را به عنوان پیشنهاد ارائه می نمایند.
وی ادامه داد: پیشنهادات پس از بررسی در معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت، و پس از اخذ تایید مدیر عامل موسسه در جلسات هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذکر است، برنامه ها و بودجۀ سالیانه موسسه به صورت عملیاتی تدوین می شود و زمانبندی اجرای هر یک از برنامه ها به همراه دفترچه بودجه ابلاغ می گردد.