تدوین دفترچه برنامه و بودجه و زمان بندی سال ۱۳۸۸

تدوین دفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۸ موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) آغاز شد. معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت موسسه ولاء منتظر (عج) هر سال از نیمه دی ماه به تدوین دفترچه بودجه سال بعد اقدام می نماید. بر همین اساس معاونت های موسسه با توجه به اسناد بالادستی موسسه (اساسنامه، مصوبات هیئت […]

m-barnameriziتدوین دفترچه برنامه و بودجه و زمانبندی سال ۱۳۸۸ موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) آغاز شد.

معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت موسسه ولاء منتظر (عج) هر سال از نیمه دی ماه به تدوین دفترچه بودجه سال بعد اقدام می نماید. بر همین اساس معاونت های موسسه با توجه به اسناد بالادستی موسسه (اساسنامه، مصوبات هیئت امناء و هیئت مدیره، سند راهبردی شامل چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف کلان و عملیاتی) برنامه های سال آینده را به عنوان پیشنهاد ارائه می نمایند.
پیشنهادات پس از بررسی در معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت، و پس از اخذ تایید مدیر عامل موسسه در جلسات هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذکر است، برنامه ها و بودجۀ سالیانه موسسه به صورت عملیاتی تدوین می شود و زمانبندی اجرای هر یک از برنامه ها به همراه دفترچه بودجه ابلاغ می گردد.