تربت حسین علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت فاطمه علیها السلام به کسانى که از شما به زیارت سیدالشهدا علیه السلام روند نظر فرموده و از خداوند منّان براى ایشان هر خیر و خوبى را مسئلت مى‏نمایند، مبادا در رفتن به زیارت آن حضرت بى رغبت باشید چرا که خیرى که در زیارت آن حضرت است بیشتر […]

امام صادق علیه السلام فرمودند:
حضرت فاطمه علیها السلام به کسانى که از شما به زیارت سیدالشهدا علیه السلام روند نظر فرموده و از خداوند منّان براى ایشان هر خیر و خوبى را مسئلت مى‏نمایند، مبادا در رفتن به زیارت آن حضرت بى رغبت باشید چرا که خیرى که در زیارت آن حضرت است بیشتر از آن است که بتوان احصاء و شمارش نمود.
کامل الزیارات باب ۲۷

امام باقر علیه السلام فرمودند:
امر کنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن على‏علیه السلام چه آنکه زیارت آن حضرت رزق و روزى را زیاد و عمر را طولانى کرده و امورى که بدى و شر را جلب کنند دفع مى‏نماید.
کامل الزیارات باب ۶۱

 امام صادق علیه السلامفرمودند:
کسى که قبر حسین علیه السلام را زیارت نکند پس از خیر کثیر محروم مانده و از عمرش یک سال کسر مى‏شود.
کامل الزیارات باب ۶۱ حدیث سوّم 

 امام صادق علیه السلام فرمودند:
رسول اکرم صلى الله علیه وآله خطاب به زوّار امام حسین علیه السلام مى‏فرماید:
اى مسافرین خدا بشارت باد شما را که با من در بهشت همراه خواهید بود.
کامل الزیارات باب ۶۲

 امام صادق علیه السلامفرمودند:
پدرم از جدّم نقل کردند که فرمودند: کسى که آن حضرت را صرفاً براى خدا و به قصد قربت زیارت کند خداوند متعال از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادى که مادر زاییده قرار مى‏دهد.
کامل الزیارات باب ۶۲

 امام صادق علیه السلامفرمودند:
زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر که همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏کند.
کامل الزیارات باب ۶۸


 امام صادق علیه السلامفرمودند:
کسى که تسبیح تربت امام حسین علیه السلام را همراه داشته باشد خداوند او را ذاکر و تسبیح کننده محسوب کند، گر چه با آن ذکر نگوید.
به نقل از بحار ج ۸۵


 امام صادق علیه السلام فرمودند:
سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره کرده و از بین مى‏برد.
به نقل از مصباح المتهجد

شیخ دیلمى مى‏فرماید:
امام صادق علیه السلام براى اظهار خشوع و خضوع نزد خداى تعالى بر غیر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمى‏کرد.
به نقل از ارشادالقلوب


 امام صادق علیه السلامفرمودند:
خاک قبر امام حسین علیه السلام شفاى هر دردى است آن تربت بالاترین داروهاست.
به نقل از کامل الزیارات

 امام صادق علیه السلام فرمودند:
خاک حرم امام حسین علیه السلام شفاى هر درد و امان از هر ترس است.
به نقل از کامل الزیارات

 امام صادق علیه السلام فرمودند:
کام فرزندانتان را به تربت برگیرید که سبب امنیت و باعث محفوظ ماندن آنهاست.
به نقل از کامل الزیارات

امام رضا علیه السلام فرمودند:
چرا وقتى میّت را دفن مى‏کنید و سرش را بر خاک مى‏گذارید در مقابل صورتش و زیر سرش مهرى از خاک ( قبر امام حسین علیه السلام ) نمى‏گذارید؟
به نقل از وسایل ج ۲

مرحوم سیدابن‏طاووس مى‏فرماید:
روایت شده که:
“گذاشتن تربت همراه میّت براى او امان است.”
به نقل فلاح‏السائل 


خداى تبارک و تعالى ؛ بیست و چهار هزار سال پیش از آن که زمین کعبه را خلق نماید، زمین کربلا را آفرید و آن را مقدس و مبارک قرار داد.
نقل از کامل الزیارات