تعیین سرگروه های سه گانه طرح تدوین راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنن الهی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش در این جلسه حجج اسلام جمالی، جهانیان و آذرشین (اعضای هیئت علمی طرح) پس از بحث و بررسی پیرامون اشکالات طرح نامه، بر اصلاح و رفع ایرادات طرح تدوین و تبیین راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنن الهی تأکید کردند. حجج […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش در این جلسه حجج اسلام جمالی، جهانیان و آذرشین (اعضای هیئت علمی طرح) پس از بحث و بررسی پیرامون اشکالات طرح نامه، بر اصلاح و رفع ایرادات طرح تدوین و تبیین راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنن الهی تأکید کردند.
حجج اسلام عبدالأحدی مقدم (معاون پژوهش مؤسسه)، گودرزی و رجبیان (دبیر علمی و اجرایی طرح) نیز که در این جلسه حضور داشتند، در خصوص روند اجرایی شدن طرح توضیحاتی را ارائه نمودند.
بر اساس این گزارش پس از انتخاب سرگروه برای گروه های سه گانه با موضوعات “اقتصادی”، “فرهنگی اجتماعی” و “سیاسی و امور بین الملل” توسط اعضای هیئت علمی طرح، مقرر شد فعالیت پژوهشی آنها طی روزهای آینده آغاز شود.
یادآور می شود در طرح “تدوین و تبیین راهبردهای دولت اسلامی در عرصه های مختلف مبتنی بر سنن الهی” راهبردهای دولت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین الملل، از سنن الهی که در قرآن و روایات موجود است، استخراج شده و پس از تبیین، راهکارهای عملیاتی نمودن این راهبردها ارائه خواهد شد.