جلسات برنامه ریزی تبلیغ ماه محرم ستاد ولایت

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله فرجه) ستاد ولایت که عهده دار فعالیت تبلیغی تابستانی برای ۴۰ نفر از طلاب آموزش دیده بود اقدام به برگزاری جلساتی جهت سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت های تبلیغی ماه محرم جهت این مبلغان آموزش دیده ستاد نمود. این جلسات با حضور حجج اسلام آقایان […]

setad-velayat2به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله فرجه) ستاد ولایت که عهده دار فعالیت تبلیغی تابستانی برای ۴۰ نفر از طلاب آموزش دیده بود اقدام به برگزاری جلساتی جهت سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت های تبلیغی ماه محرم جهت این مبلغان آموزش دیده ستاد نمود.

این جلسات با حضور حجج اسلام آقایان واعظی، زمانی و سموعی و مربیان آقایان حسینی، مهدیار، فاطمی، فاطمی نژاد و برخی از اعضا دوره در ابتدای مهرماه انجام شد.

«کارگروه تبلیغ» اولین جلسه خود برنامه­ «ریزی تبلیغ ماه محرم» را برگزار و به گزارش این ستاد جلسات آتی برگزار خواهد گردید.

قابل ذکر است برنامه تبلیغی این ۴۰ نفر طلاب مبلغ با توجه به برنامه های آموزشی آنان در مناطق مختلف تهران در مدارس و مساجد ویژه نوجوانان با موفقیت برگزار و به اهداف خود رسید.