جلسه آغاز بکار نظام پیشنهادات موسسه ولاء منتظر(عج)

جلسه آغاز بکار نظام پیشنهادات موسسه ولاء منتظر(عج) مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۰ با حضور دکتر رضا دلاوری عضو کمیته راهبردی نظام پیشنهادات استان و استانداری قم، اعضای هیئت مدیره، اعضای شورای معاونت ها، مدیران و همکاران موسسه برگزار شد.

جلسه آغاز بکار نظام پیشنهادات موسسه ولاء منتظر(عج) مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۰ با حضور دکتر رضا دلاوری عضو کمیته راهبردی نظام پیشنهادات استان و استانداری قم، اعضای هیئت مدیره، اعضای شورای معاونت ها، مدیران و همکاران موسسه برگزار شد.