جلسه ارزیابی و بررسی طرح آثار علوم قرآنی

جلسه ارزیابی و بررسی طرح آثار علوم قرآنی با حضور اعضاء هیئت علمی طرح، آقایان دکتر فرج الله میر عرب، دکتر  عبدالحسین طالعی، دکتر خون چمن، دکتر رضا کریمی و آقای بذر افشان مدیر طرح در تاریخ ۷/۶/۸۸ برگزار شد. آقای مهدی حسن زاده معاون پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) پس از برگزاری جلسه مذکور اظهار […]

m-pajooheshجلسه ارزیابی و بررسی طرح آثار علوم قرآنی با حضور اعضاء هیئت علمی طرح، آقایان دکتر فرج الله میر عرب، دکتر  عبدالحسین طالعی، دکتر خون چمن، دکتر رضا کریمی و آقای بذر افشان مدیر طرح در تاریخ ۷/۶/۸۸ برگزار شد.
آقای مهدی حسن زاده معاون پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) پس از برگزاری جلسه مذکور اظهار داشت: پس از دریافت ویرایش سوم گزارش تفصیلی آثار علوم قرآنی به منظور اعلام ملاحظات و ایرادات موجود در مجموعه، جلسه ایی با حضور اعضاء هیئت علمی طرح تشکیل شد.
ایشان ادامه داد: در این جلسه اعضاء هیئت علمی گزارش مفصل طرح را بررسی نمودند، تا در فاصله زمانی دو هفته آینده، ویرایش پایانی و نهایی گزارش با مدنظر قرار دادن ملاحظات معاونت پژوهش، تهیه و ارائه شود.
لازم به ذکر است در مرحله قبلی بازبینی طرح، متن گزارش هیئت علمی در اختیار ناظر محترم طرح حجت الاسلام والمسلمین پور طباطبایی قرار گرفت.
زمان برگزاری جلسه بعدی طرح “ارزیابی و بررسی آثار علوم قرآنی” متعاقبا اطلاع رسانی می شود.