جلسه با جانشین دبیر ستاد همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه

جلسه با حضور حجت الاسلام شاه رختی، به منظور بررسی زمینه های تعامل موسسه و همکاری با ستاد آموزش و پرورش و حوزه علمیه برگزار شد. حجت الاسلام شاه رختی معاون دبیر ستاد همکاری ها در قم با اشاره به روند فعالیت های این ستاد، افزود: با عنایت به توجهات ویژه دولت محترم، زمینه برای […]

88.6.12-250جلسه با حضور حجت الاسلام شاه رختی، به منظور بررسی زمینه های تعامل موسسه و همکاری با ستاد آموزش و پرورش و حوزه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام شاه رختی معاون دبیر ستاد همکاری ها در قم با اشاره به روند فعالیت های این ستاد، افزود: با عنایت به توجهات ویژه دولت محترم، زمینه برای فعالیت در امر تحول در تمامی بخش های پژوهشی ــ  تبلیغی و آموزشی فراهم است.
حجت الاسلام عباس محسنی با اشاره به سوابق و فعالیت های موسسه، ظرفیت موسسه در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه را تشریح کرد.
لازم به ذکر است، در پایان جلسه مقرر شد، موسسه طرح ها و پیشنهادات خود را در موضوعات مورد بحث، جهت بررسی و ارزیابی، به ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه ارائه نماید.