جلسه بررسی روند گفتارپژوهی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۹/۸۹ جلسه بررسی روند گفتار پژوهی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که حجج اسلام عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه)، عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش)، آقایان جعفر زاده (دبیر طرح) و مهدوی فر (مسئول واحد پژوهش) […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۹/۸۹ جلسه بررسی روند گفتار پژوهی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که حجج اسلام عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه)، عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش)، آقایان جعفر زاده (دبیر طرح) و مهدوی فر (مسئول واحد پژوهش) حضور داشتند، دبیر علمی این طرح با ارائه گزارشی از روند بررسی آن، به ارائه نظرات و پیشنهادات مورد نظر پرداخت.
در این جلسه نظرات ناظر در مورد روند پیشرفت طرح، چگونگی گسترش طرح و محور قرار گرفتن طرح بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین تصمیماتی در راستای استفاده از دیدگاههای کاربردی و راهکاری در این طرح نیز گرفته شد.
گفتنی است مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به منظور تبیین و ترویج موضوع مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی و همچنین با هدف دستیابی به یک جمع بندی روشن و نهایی در ابعاد مختلف موضوع طرح، برگزاری جلسات و مصاحبه و گفتگو با صاحب نظران را تحت عنوان گفتارپژوهی برگزار می نماید.