جلسه بررسی فاز اول تدوین نظام موضوعات پژوهشی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، حجت الاسلام شکراللهی از برگزاری جلسه بررسی فاز اول تحقیق و پژوهش برای تدوین نظام موضوعات پژوهشی خبر داد. معاون پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن اعلام این خبر بیان داشت: طبق دومین سند راهبری موسسه بخشی از برنامه ها تا مرحله قالب های اجرایی پیش بینی […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، حجت الاسلام شکراللهی از برگزاری جلسه بررسی فاز اول تحقیق و پژوهش برای تدوین نظام موضوعات پژوهشی خبر داد.

معاون پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن اعلام این خبر بیان داشت: طبق دومین سند راهبری موسسه بخشی از برنامه ها تا مرحله قالب های اجرایی پیش بینی شده است اما در آن اشاره به موضوعات نشده است. و از آنجایی که ماموریت اصلی موسسه تربیت نیروهای بصیر و کارآمد در عرصه جهاد فرهنگی است؛ این مولفه ها می بایست بر اساس فرمایشات امام و مقام معظم رهبری استخراج شده و سپس موضوعات بر اساس آن تعیین گردد.
حجت الاسلام شکراللهی در ادامه افزود: لذا به منظور هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های موسسه، بر آن شدیم نسبت به نظام مند کردم این موضوعات اقدام نماییم؛ که در این راستا برای تحقق این امر چهار فاز پیش بینی شده است.
وی در پایان ضمن بیان برگزار اولین فاز از این مرحله برای رسیدن به نظام موضوعات، اعلام داشت: پس از استخراج و تدوین موضوعات پژوهشی، قالب کلی اجرایی آنها تعیین می شود.