جلسه شورای معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ جلسه شورای معاونت پژوهش مؤسسه با حضور حجج اسلام والمسلمین رضایی، احمدپور، جمالی، عابدین (اعضای شورای معاونت) و عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش مؤسسه) برگزار شد. علی اکبر مهدوی فر مسئول واحد معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با اعلام خبر فوق […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ جلسه شورای معاونت پژوهش مؤسسه با حضور حجج اسلام والمسلمین رضایی، احمدپور، جمالی، عابدین (اعضای شورای معاونت) و عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش مؤسسه) برگزار شد.
علی اکبر مهدوی فر مسئول واحد معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با اعلام خبر فوق گفت: در این جلسه پس از ارائه گزارش تفصیلی از روند اجرای برنامه های در دست اقدام و انجام شده معاونت در سال جاری توسط معاون پژوهش به بررسی نظرات کارشناسی در مورد طرح های معاونت در سال ۱۳۹۰ پرداخته شد.
مسئول واحد پژوهش با اشاره به تأکید اعضای شورای معاونت پژوهش بر استفاده از تمام ظرفیت های موجود در معاونت مزبور گفت: در این جلسه در مورد تولید سند ارتقاء معاونت، ارائه گزارش پایانی هر برنامه، تولید یک بانک اطلاعات، تفکیک مخاطبین برنامه های معاونت و اتخاذ نظام تصمیم گیری متمرکز نیز تصمیم گیری شد.
مهدوی فر در پایان گفت: قرار است جلسه آینده شورای معاونت پژوهش به صورت مشترک با هیئت مدیره مؤسسه برگزار شود.
گفتنی است جلسات شورای معاونت پژوهش مؤسسه به منظور بررسی و ارزیابی روند پیشرفت طرح ها و برنامه های این معاونت برگزار می شود.