جلسه طرح تدوین متون دینی برای جوانان و نوجوانان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش در این جلسه که روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۱/۹۰ برگزار شد، حجت الاسلام مجتبی وافی با ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده و جلساتی که با کارشناسان برگزار شده است، مطالبی را در خصوص تدوین طرح متون دینی برای جوانان […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش در این جلسه که روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۱/۹۰ برگزار شد، حجت الاسلام مجتبی وافی با ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده و جلساتی که با کارشناسان برگزار شده است، مطالبی را در خصوص تدوین طرح متون دینی برای جوانان و نوجوانان مطرح نمود.
دبیر طرح متون دینی برای نوجوانان و جوانان همچنین با تشریح وضعیت فعلی طرح، چشم انداز خوبی را برای آن ارزیابی کرد.
در ادامه حجت الاسلام عزت زمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با اظهار رضایت از برگزاری این جلسه و با اشاره به عقب ماندن طرح از زمانبندی قبلی آن گفت: مؤسسه در اجرای این طرح تا مرحله پایانی و به ثمر رسیدن آن کاملا مصمم است.
حجت الاسلام مقدم، معاون پژوهش مؤسسه نیز ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات معاونت پژوهش در خصوص پیشرفت طرح نکاتی را برشمرد.
در پایان این جلسه قرار شد طرح نامه پس از بازنویسی و بازبینی جهت ارائه به هیئت مدیره آماده شود.
گفتنی است در این طرح یک نظام تربیتی مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی برای رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه تدوین خواهد شد که راه و روش ارائه این آموزه ها را به مربیان آموزش داده و متون آموزشی نیز جهت استفاده متربیان ارائه خواهد شد.