جلسه طرح ساماندهی گروه های تبلیغی برگزار شد

جلسه طرح ساماندهی گروه های تبلیغی با حضور سرگروه های گروه های تبلیغی و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه در مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام رضا عزت زمانی با اشاره به سابقه فعالیت […]

m-ertebatatجلسه طرح ساماندهی گروه های تبلیغی با حضور سرگروه های گروه های تبلیغی و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه در مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام رضا عزت زمانی با اشاره به سابقه فعالیت های تبلیغی انجام شده در مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، موانع و مشکلاتی را که مؤسسه در انجام این فعالیت ها با آنها مواجه بوده است را برشمرده و خاطرنشان کرد: با حفظ این تجربه و شناخت مشکلات و مسائل موجود، تدوین طرح ساماندهی گروه های تبلیغی از طرف دفتر تبلیغات اسلامی به مؤسسه سپرده شد.
حجت الاسلام عزت زمانی در ادامه به تشریح طرح ساماندهی گروه های تبلیغی پرداخته و گفت: امیدواریم با وجود مشکلات و موانع بسیار از جمله حمایت پشتیبان مالی، جمع آوری اطلاعات، استمرار و تداوم و شناسایی مناطق هدف، این طرح بتواند مثمر ثمر واقع شود.
ایشان پس از تشریح نحوه جذب و گزینش افراد برای انجام این طرح، به برخی پرسشهای حاضرین در این جلس نیز پاسخ داد.
در ادامه جلسه آقای فرهاد عابدی یکی از اعضای گروه طراحان این طرح به تشریح طرح پرداخت و گفت:  هدف کلان این طرح، ارتقاء آگاهی و بینش دینی-معرفتی و اجتماعی-سیاسی آحاد مردم از طریق گروه های تبلیغی فعال است.
فرهاد عابدی شناسایی وضعیت موجود و مطلوب در تبلیغ گروهی، ساماندهی و شناسایی گروه های تبلیغی و حمایت از آنها و ارتقاء سطح فعالیت گروه های تبلیغی از طریق تداوم ارتباط و آموزش را از دیگر اهداف این طرح دانست و اظهار داشت: رتبه بندی کلیه گروه های شناسایی شده و سطح بندی آنها، تدوین سیاست های کلی گروه های تبلیغی، آسیب شناسی و نیاز سنجی مستمر از گروه ها، تدوین برنامه آموزشی، پژوهشی برای هر یک از سطوح طبق نیاز سنجی ها، تشکیل بانک جامع اطلاعات، تداوم ارتباط بین اعضای گروه های تبلیغی، مناطق تبلیغی و نهادهای پشتیبان و تشکیل مجمع گروه های تبلیغی از مراحل و اهداف اجرایی طرح است.
لازم به ذکر است، موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی و به منظور شناسایی و رتبه بندی گروه های تبلیغی ثبت شده، آسیب شناسی و نیاز سنجی مستمر از گروه های تبلیغی و تدوین برنامه آموزشی، پژوهشی برای هر یک از سطوح مخاطبین اقدام به اجرای طرح ساماندهی گروه های تبلیغی نموده است.