جلسه مدیرعامل مؤسسه با مسئولین مؤسسه علمی فرهنگی لوح و قلم

در این جلسه زمینه های تعامل و همکاری دو طرف در خصوص تولید محصولات و اجرای برنامه های فرهنگی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در این جلسه زمینه های تعامل و همکاری دو طرف در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و پژوهشی مورد […]

armدر این جلسه زمینه های تعامل و همکاری دو طرف در خصوص تولید محصولات و اجرای برنامه های فرهنگی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در این جلسه زمینه های تعامل و همکاری دو طرف در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام عزت زمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ضمن اشاره به توانمندی مؤسسه در تولید محصولات فرهنگی در قالب فیلم، کتاب و نرم افزار توضیحاتی در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی و چاپ کتب را ارائه نمود.
حجت الاسلام مهدی حقانی، مدیرعامل مؤسسه لوح و قلم نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه تمایل خود را برای تعامل و همکاری با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در زمینه های اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی و پژوهشی اظهار نمود.
گفتنی است در این جلسه که در مؤسسه لوح وقلم برگزار شده بود، شعبانپور معاون فرهنگی مؤسسه ولاء منتظر (عج) نیز حضور داشت و به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه موضوعات مورد بحث پرداخت.