جلسه مسئولین مؤسسه و دفتر تبلیغات پیرامون برگزاری همایش گروه های تبلیغی

در این جلسه برگزاری همایش یک روزه تبلیغ گروهی و همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و عملکرد گروه های تبلیغی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی، مدیرعامل مؤسسه در جلسه ای با حضور مسئولین فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با موضوع هماهنگی […]

armدر این جلسه برگزاری همایش یک روزه تبلیغ گروهی و همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و عملکرد گروه های تبلیغی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی، مدیرعامل مؤسسه در جلسه ای با حضور مسئولین فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با موضوع هماهنگی جهت برگزاری همایش یک روزه گروه های تبلیغی حضور یافت.
در این جلسه که حجج اسلام زادهوش، موسوی و احمدنژاد از دفتر تبلیغات و سرگروه های تبلیغی فعال نیز حضور داشتند، تصمیماتی در مورد برگزاری همایش یک روزه و نیز نمایشگاه دستاوردها و عملکرد گروه های تبلیغی اتخاذ گردید.
در همایش گروه های تبلیغی که روز ۲۱ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، حاضرین با شرکت در شش کمیسیون تخصصی به بررسی مسائل و مشکلات تبلیغ گروهی خواهند پرداخت. در هر یک از کمیسیون ها متناسب با موضوع، مسائلی مطرح خواهد شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات، جمع بندی شده و در نهایت نتایج اعلام خواهند شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این همایش بررسی راهکارهای افزایش تأثیر فعالیت های فرهنگی و تبلیغی از طریق کار گروهی  اعلام شده است.