جلسه مشترک مسئولین مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد

دومین جلسه مشترک مسئولین مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئولین دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم، در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ به منظور بررسی زمینه های تعامل برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) جلسه دیدار مسئولین مؤسسه با حجت الاسلام والمسلمین سعید روحانی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم برگزار […]

armدومین جلسه مشترک مسئولین مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئولین دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم، در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ به منظور بررسی زمینه های تعامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) جلسه دیدار مسئولین مؤسسه با حجت الاسلام والمسلمین سعید روحانی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم برگزار شد.
حجت الاسلام رضا عزت زمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن ارائه طرح نامه های پیشنهادی موسسه به دبیرخانه، به تشریح ظرفیت های مؤسسه در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرداخت.
حجت الاسلام عزت زمانی با اشاره به توانمندی های فرهنگی دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد در قالب برگزاری نمایشگاه ، افزود: با توجه به سابقه دبیرخانه در زمینه ارائه خدمات فرهنگی و با توجه به مخاطبین کانون، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در موضوعات مختلف پیشنهاد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین روحانی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم با اشاره به فعالیت های کانون، بیان داشت: با توجه به فعالیت های کانون های فرهنگی مساجد در سراسر کشور و نیازهای آموزشی و پژوهشی در این زمینه تعامل با موسسات فرهنگی برای پیشبرد اهداف آموزشی، فرهنگی مؤثر می باشد.
وی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد تعامل میان دبیرخانه و موسسه ولاء منتظر(عج) و با توجه به سابقه موفق فعالیت های پژوهشی موسسه، شاهد تحولی در فعالیت های پژوهشی برای مخاطبین مان باشیم.
لازم به ذکر است، در پایان جلسه مسئولین دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم و موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) بر تداوم بیشتر همکاری ها تاکید کردند.