جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شد

هفتاد و نهمین جلسه هیئت امناء مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به صورت مشترک با هیئت مدیره مؤسسه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، روز شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۸۹  جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه در محل مؤسسه برگزار شد. در این جلسه که با حضور حجج اسلام و […]

armهفتاد و نهمین جلسه هیئت امناء مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به صورت مشترک با هیئت مدیره مؤسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، روز شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۸۹  جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه در محل مؤسسه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور حجج اسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی، سعید بهمنی و آقای محمد حسین استاد آقا (اعضای هیئت امناء)، حجج اسلام عباس محسنی، علیرضا سموعی، حسن شکراللهی، محمدجواد واعظی (اعضای هیئت مدیره) و حجت الاسلام رضا عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ) تشکیل شده بود، مدیر عامل مؤسسه ضمن اظهار خرسندی از حضور اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره، به ارائه گزارشی از عملکرد مؤسسه در ماههای اخیر پرداخت.
اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در این جلسه به بحث و بررسی پیرامون برنامه های اجرا شده و در حال اجرای مؤسسه پرداختند.
در پایان این جلسه مقرر شد در جلسه بعدی پیرامون فعالیت های اقتصادی مؤسسه نیز تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است جلسات هیئت امناء مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) جهت بررسی روند اجرای سیاست ها، ارائه گزارش از برنامه های انجام شده و تصویب سیاست ها و راهبردهای مدیریت مجموعه، هر سه ماه یکبار برگزار می گردد.