جلسه معاونت پژوهش مؤسسه و مسئول فرهنگی مؤسسه در راه حق

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش روز سه شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ جلسه مشترک معاونت پژوهش مؤسسه و مسئول فرهنگی مؤسسه در راه حق برگزار شد. در این جلسه حجج اسلام شاه آبادی (مسئول فرهنگی مؤسسه در راه حق)، عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)) […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت پژوهش روز سه شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ جلسه مشترک معاونت پژوهش مؤسسه و مسئول فرهنگی مؤسسه در راه حق برگزار شد.
در این جلسه حجج اسلام شاه آبادی (مسئول فرهنگی مؤسسه در راه حق)، عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)) و مسئول واحد معاونت پژوهش (مهدوی فر) حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ضمن ارائه گزارشی اجمالی از اهداف و برنامه های مؤسسه و هم چنین طرح ها و برنامه های در دست اقدام معاونت پژوهش مؤسسه، زمینه های گسترش همکاری طرفین در زمینه های فرهنگی و پژوهشی را بر شمرد.
حجت الاسلام شاه آبادی نیز با موفق ارزیابی کردن فعالیت های مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) و به خصوص معاونت پژوهش ضمن پیشنهاد چند موضوع جهت همکاری مشترک، بر لزوم همکاری دو جانبه بیشتر تأکید کرد.
در پایان جلسه مقرر شد طرح نامه ای در مورد تولیدات و محصولات مؤسسه در راه حق در زمینه فرقه های نوظهور، در معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) تهیه و تنظیم شود.