جلسه معاونین پژوهش و ارتباطات مؤسسه با ریاست دفتر الگوی ایرانی اسلامی توسعه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه ولاء منتظر (عج) روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ حجج اسلام علی اکبر عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش) و محمد صلاح زاده (معاون ارتباطات) با حضور در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جلسه مشترکی با دکتر سیف الدین (ریاست دفتر الگوی ایرانی اسلامی توسعه) و دکتر راهداری (معاون ایشان) شرکت نمودند. در […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه ولاء منتظر (عج) روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ حجج اسلام علی اکبر عبدالاحدی مقدم (معاون پژوهش) و محمد صلاح زاده (معاون ارتباطات) با حضور در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جلسه مشترکی با دکتر سیف الدین (ریاست دفتر الگوی ایرانی اسلامی توسعه) و دکتر راهداری (معاون ایشان) شرکت نمودند.
در این جلسه که با موضوع « بررسی طرح نامه جلسات نقد و نظر پیرامون الگوی ایرانی اسلامی توسعه» تشکیل شده بود، بعد از بررسی طرح نامه توسط دفتر الگوی ایرانی اسلامی توسعه، مقرر گردید اصلاحاتی جزئی در آن صورت گرفته و پس از اصلاح جهت تصویب به شورای پژوهشی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردد.
ضمنا در این جلسه به دنبال رایزنی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) توافقات اولیه انعقاد قرارداد و همکاری مشترک در برگزاری سمینار و کارگاه های ترویجی با موضوع الگوی ایرانی اسلامی صورت گرفت.