خلا آموزش جریان شناسی تاریخ معاصر در حوزه احساس می‌شد

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: خلا آموزش جریان شناسی تاریخ معاصر در حوزه احساس می‌شد که خدا رو شکر امروزه این موضوع در حال برگزاری است و امیدواریم اثر بخشی خود را در میان طلاب داشته باشد. حجت‌الاسلام خسروپناه در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی از […]

IMG_9032استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: خلا آموزش جریان شناسی تاریخ معاصر در حوزه احساس می‌شد که خدا رو شکر امروزه این موضوع در حال برگزاری است و امیدواریم اثر بخشی خود را در میان طلاب داشته باشد.

حجت‌الاسلام خسروپناه در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی از اهمیت بسیاری برخوردار است و موجب می‌شود تا مباحث تاریخی در فضای بسیار مطلوبی ارائه گردد.

وی بیان داشت: بی شک در فضای حوزه مباحث مربوط به کلام، فلسفه، ارتباطات و… بسیار مطرح می‌شود اما بیان مباحث جریان شناسی تاریخی امر جدید و مهمی است که توسط این موسسه در حال برگزاری است.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر باید برگزاری این همایش‌ها و جلسات آموزشی روز به روز بیشتر شود زیرا اثر بخشی بسیاری داشته و موجب می‌شود طلاب و دانشجویان با مباحث تاریخی آشنا شوند.

حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: خلا آموزش جریان شناسی تاریخ معاصر در حوزه احساس می‌شد که خدا رو شکر امروزه این موضوع در حال برگزاری است و امیدواریم اثر بخشی خود را در میان طلاب داشته باشد.

وی بیان داشت: باید این دوره‌ها مداوم بوده و به صورت گسترده در میان تمامی طلاب برگزار شود تا موجب شود طلاب ما با مباحث تاریخی گذشته و روز آشنا شوند.