دانلود پاور پاینت سخنرانی

با توجه به اینکه مبنای سخنرانی دکتر منوچهر محمدی در سی امین نشست از نشست های انقلاب اسلامی با محور تبیین پیچ تاریخی در فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پاوراینت نمایش داده شده در نشست بود، فایل مذکور جهت استفاده برای دریافت در سایت قرار داده می شود.            

با توجه به اینکه مبنای سخنرانی دکتر منوچهر محمدی در سی امین نشست از نشست های انقلاب اسلامی با محور تبیین پیچ تاریخی در فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پاوراینت نمایش داده شده در نشست بود، فایل مذکور جهت استفاده برای دریافت در سایت قرار داده می شود.

 

 

 

images