دوره آموزشی تخصصی مدیران

هفتمین کارگاه از مجموعه دوره های اموزشی تخصصی مدیران با سرفصل “تیم سازی و شیوه های کارگروهی” با حضور جناب دکتر رحمتی(دکترای مدیریت دولتی) برگزار شد. معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت موسسه ولاء منتظر(عج) در راستای تحقق سند راهبردی خود و با هدف ارتقاء آگاهی سطح دانش مدیریت موسسه، پس از ۳ سال اجرای […]

m-barnameriziهفتمین کارگاه از مجموعه دوره های اموزشی تخصصی مدیران با سرفصل “تیم سازی و شیوه های کارگروهی” با حضور جناب دکتر رحمتی(دکترای مدیریت دولتی) برگزار شد.

معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت موسسه ولاء منتظر(عج) در راستای تحقق سند راهبردی خود و با هدف ارتقاء آگاهی سطح دانش مدیریت موسسه، پس از ۳ سال اجرای موفق دوره های “مبانی سازمان و مدیریت”، “خلاقیت و حل مساله”، “مدیریت رفتار سازمانی در سطوح فردی و گروهی”، “سازماندهی”، “فرآیند و فنون تصمیم گیری” که با حضور مدیران ارشد موسسه ولاء منتظر(عج) و موسسات دیگر همراه بود، سرفصل جدید را با عنوان “تیم سازی و شیوه های کارگروهی” در تاریخ ۸۷٫۱۲٫۲۲ برگزار کرد.
موسسه ولاء منتظر(عج) در نظر دارد، در سال ۱۳۸۸ با برنامه ریزی و تغییرات جدید، ضمن گسترش حیطه مخاطبین فرهنگی خود دوره های جدیدی را طراحی و اجرا نماید.