دوره آموزشی جریان شناسی در ترویج مباحث تربیتی و آشنایی با تاریخ موثر است

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: مخاطبان ما در این جشنواره طلاب و دانشجویانی هستند که می‌توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند و این افراد از نظر تبلیغی می‌توانند به خوبی عمل کنند. دکتر یعقوب توکلی در خصوص برگزاری دوره آموزشی جریان شناسی تاریخی گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی بسیار اثر بخش و […]

IMG_9370استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: مخاطبان ما در این جشنواره طلاب و دانشجویانی هستند که می‌توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند و این افراد از نظر تبلیغی می‌توانند به خوبی عمل کنند.
دکتر یعقوب توکلی در خصوص برگزاری دوره آموزشی جریان شناسی تاریخی گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی بسیار اثر بخش و تاثیرگذار است و اثرات بسیاری را نیز در جامعه خواهد داشت.
وی گفت: مخاطبان ما در این جشنواره طلاب و دانشجویانی هستند که می‌توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند و این افراد از نظر تبلیغی می‌توانند به خوبی عمل کنند.
استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر تصریح کرد: این افراد به دلیل رابطه‌ای که در جامعه دارند فعالانه عمل کرده و مبلغ خوبی هستنند که باید با همه مسائل تاریخی آشنا باشند.
دکتر توکلی اذعان داشت: این دوره آموزشی در ترویج چنین مسائلی موثر است و می‌تواند نقش تربیتی طلاب و دانشجویان را داشته باشد.