دوره آموزشی – کارگاهی «مهارتهای انگیزش در کار»

موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی مدیران موسسات فرهنگی در موضوعات تخصصی مدیریت، این دوره را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، دوره آموزشی – کارگاهی  « مهارتهای انگیزش در کار» ویژه مدیران مؤسسات فرهنگی روز پنجشنبه مورخ ۰۵/۱۲/۸۹ در سالن اجتماعات اداره ارشاد […]

m-barnameriziموسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی مدیران موسسات فرهنگی در موضوعات تخصصی مدیریت، این دوره را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، دوره آموزشی – کارگاهی  « مهارتهای انگیزش در کار» ویژه مدیران مؤسسات فرهنگی روز پنجشنبه مورخ ۰۵/۱۲/۸۹ در سالن اجتماعات اداره ارشاد قم برگزار می شود.
معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه اعلام کرد دوره مذکور در قالب ۸ ساعت کلاس تئوری به صورت کارگاهی و ۴ ساعت عملی برگزار خواهد شد.
در این دوره آموزشی، سرفصل “مهارتهای انگیزش در کار” با حضور دکتر حسین خنیفر، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه های تهران و پردیس قم تدریس خواهد شد.
به گفته مسئولین معاونت برنامه ریزی در سال جاری سه سرفصل از مباحث جدید و کاربردی مدیریت با توجه به نظر سنجی و مشورت کارشناسان مدیریت به صورت کارگاهی برگزار شده است.
گفتنی است موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با هدف ارتقاء سطح اجرایی و مدیریتی مدیران موسسات فرهنگی در موضوعات تخصصی مدیریت، کارگاه های مدیریت را برگزار می نماید.