دوره جریان شناسی بصیرت و قوه تحلیل طلاب و دانشجویان را تقویت می‌کند

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر بخواهیم بصیرت و قوه تحلیل داشته باشیم و همانطور بتوانیم که اتفاقات رخ داده را کشف کنیم، نیازمند جریان شناسی هستیم که این دوره به آن می‌پردازد. دکتر عادل پیغامی در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی بسیار موثر بوده […]

IMG_9279استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر بخواهیم بصیرت و قوه تحلیل داشته باشیم و همانطور بتوانیم که اتفاقات رخ داده را کشف کنیم، نیازمند جریان شناسی هستیم که این دوره به آن می‌پردازد.

دکتر عادل پیغامی در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی بسیار موثر بوده و موجب می‌شود تا مباحث به صورت کلی و جدی تبیین شود.

وی افزود: پرداختن به موضوع جریان شناسی اقتصاد امر ضروری است که باید طلاب و دانشجویان با آن آشنا باشند و در چنین جلساتی می‌توان آنها را مطرح کرد.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر تصریح کرد: جامعه ما بعد از انقلاب پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…. خاص خودش را داشت.

دکتر پیغامی ادامه داد: هم نیروهایی از بیرون از مرزها و دشمنی هایی وجود داشت و دارد و هم مشکلات درونی داریم، این مسائل نیازمند این است که حوزه نخبگانی ما نسبت به مقوله های مختلف بصیرت لازم را داشته باشند.

وی عنوان داشت: داشتن بصیرت نیازمند شناخت است و شناخت هم با روندها و جریان‌ها و تشکل‌ها و نهادها شکل می‌گیرد.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر بخواهیم بصیرت و قوه تحلیل داشته باشیم و همانطور بتوانیم که اتفاقات رخ داده را کشف کنیم، نیازمند جریان شناسی هستیم که این دوره به آن می‌پردازد.