دوره جریان شناسی تاریخی طلاب را نسبت به مسائل فرهنگی حساس‌تر می‌کند

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر ابراز داشت: بیان مطالب در این دوره آموزشی موجب می‌شود تا نقاط ضعف و قوت را شناخته و دغدغه فرهنگی ایجاد کنیم. علیرضا سربخش در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر در خصوص برگزاری چنین دوره‌هایی گفت: بیان مطالب در چنین جاهایی بسیار اثر بخش خواهد بود […]

IMG_9232استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر ابراز داشت: بیان مطالب در این دوره آموزشی موجب می‌شود تا نقاط ضعف و قوت را شناخته و دغدغه فرهنگی ایجاد کنیم.

علیرضا سربخش در چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر در خصوص برگزاری چنین دوره‌هایی گفت: بیان مطالب در چنین جاهایی بسیار اثر بخش خواهد بود و نقش سازنده دارد.

وی افزود: بیان این مباحث در چنین جمع‌هایی موجب می‌شود تا این افراد نسبت به موضوع سینما حساس شده و با حساسیت خاص به نقد و بررسی بپردازند.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر ابراز داشت: بیان مطالب در این دوره آموزشی موجب می‌شود تا نقاط ضعف و قوت را شناخته و دغدغه فرهنگی ایجاد کنیم.

سربخش اذعان داشت:‌ این دغدغه موجب می‌شود تا افراد با حساسیت بیشتری مسائل را دنبال و از انحرافات جلوگیری کنند.

وی خواستار تربیت افراد نخبه و مومن در عرصه سینما شد و گفت: باید افرادی را تربیت کرد تا بتوانند این خلا را پر کنند و برگزاری این دوره ها می‌تواند در این راستا موثر باشد.