دومین دوره آموزشی تربیت مربی فرهنگی

دومین دوره آموزشی تربیت مربی فرهنگی با همکاری طرح صالحین سپاه پاسداران برگزار می شود. در راستای تربیت مدیران و مربیان فرهنگی، معاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) پس از تدوین طرح و سر فصلهای تربیتی مربیان فرهنگی و رایزنی با نیروی مقاومت سپاه پاسداران در قالب همکاری با طرح صالحین سپاه پاسداران تامین اساتید […]

m-amoozeshدومین دوره آموزشی تربیت مربی فرهنگی با همکاری طرح صالحین سپاه پاسداران برگزار می شود.

در راستای تربیت مدیران و مربیان فرهنگی، معاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) پس از تدوین طرح و سر فصلهای تربیتی مربیان فرهنگی و رایزنی با نیروی مقاومت سپاه پاسداران در قالب همکاری با طرح صالحین سپاه پاسداران تامین اساتید و سرفصلهای دوره را بر عهده دارد.
این دوره برای ۱۵۰ نفر از فرماندهان و سرگروه های پایگاه های بسیج شهرستان بیرجند که برای شرکت در این دوره به قم اعزام شده اند، برگزار می شود.
این دوره از تاریخ ۲۵/۸/۸۷ الی ۳۰/۸/۸۷ به صورت فشرده در محل مجتمع یاوران مهدی واقع در جمکران برگزار می گردد.